Judges

Sabrina Hauser 🇦🇹
Jiřina Máčková 🇨🇿
Wolfgang Tieber 🇦🇹
Svetlana Zolotnikova 🇪🇪

Contact Judges:
Fritz Hauser 🇦🇹
Erich Hüttner 🇦🇹

Sabrina Hauser 🇦🇹

Dear European Open competitors,
I am happy to get the opportunity of posing a sportive Agility challenge for all of you during the European Open 2018.
As a child, I was partly educated, raised and trained by our spaniel-mix. When I was 15, I got the first dog of my own, a Sheltie named Buster – and we gave every type of dog sport which crossed our way a try.
Even though each and every one of them has a certain appeal and we had been able to celebrate successes in competitions, I knew pretty soon that our talent was agility.
Both Buster and my adoptive sheltie Gismo qualified six times in a row for the FCI Agility World Championship and became Team World Champions in 2003 and Team Vice World Champions in 2004.
My dogs won the title “Austrian Champion” twelve times and showed beautiful runs in national as well as international competitions time and again.
My sheltie Amber ran the FCI Agility World Championship ten times and made it onto the podium as Team Vice World Champion in 2015.
I grew up with athletics competitions and I accompanied my parents to 24-hour runs, so I am used to athletic requirements for human and dog, the joy of movement itself should never miss out.
Being better than I was yesterday is my goal – and especially having a canine partner in the team, fairness always plays a crucial role for me. Only those who are able to analyse their faults together will also be able to celebrate their major successes with dignity.
Being an Animal Massage Therapist, I set a high value on courses that can be run smoothly by the dogs – and as an athlete, I am looking for technical challenges. In my role as a judge, I try to fulfil both requirements, so that the teams can find solutions for tricky courses and stay fit into old age.
I would like to wish all of the participants an exciting event filled with fun and many shared successes! Each and every team of you has the potential to show great runs. May the necessary ounce of luck be with you!

Liebe European Open Starterinnen und Starter!
Ich freue mich schon darauf, dass ich euch während der European Open 2018 zu Agility-Topleistungen herausfordern darf.
Als Kind wurde ich von unserer Spaniel Mischlingshündin miterzogen. Mit 15 bekam ich meinen ersten eigenen Hund, einen Sheltie namens Buster – gemeinsam versuchten wir uns in allen Hundesportarten, die unseren Weg kreuzten. Auch wenn jede Sportart ihren Reiz hat und wir in diversen Turnieren unsere Erfolge feiern konnten, wusste ich bald, dass Agility unser Talent ist.
Sowohl Buster als auch mein Adoptiv-Sheltie Gismo durften sechs Mal in Folge bei der FCI Agility Weltmeisterschaft laufen und wurden 2003 Team Weltmeister und 2004 Team Vize-Weltmeister.
Meine Hunde gewannen zwölf Mal den Titel „Österreichischer Staatsmeister“ und zeigten immer wieder schöne Läufe auf nationalen wie internationalen Turnieren.
Meine Sheltie-Hündin Amber durfte zehn Mal an der FCI Agility Weltmeisterschaft teilnehmen und konnte 2015 als Team Vize-Weltmeisterin
am Podest stehen.
Ich bin mit Leichtathletik-Bewerben groß geworden und begleitete meine Eltern zu 24h-Läufen, bin also sportliche Herausforderungen vieler Art gewohnt – doch bei allem Wettbewerbsdenken und athletischen Anforderungen an Mensch und Hund sollte für mich die Freude an der Bewegung nicht zu kurz kommen.
Besser zu sein als ich gestern war, das ich mein Wunsch – und gerade mit einem hündischen Sportpartner gehört für mich Fairness unbedingt dazu. Nur wer Fehler gemeinsam analysieren kann, kann die großen Erfolge würdig feiern.
Als Tiermasseurin ist es mir besonders wichtig, dass die Hunde flüssige Parcours laufen können, und als Sportlerin suche ich die technische
Herausforderung. Als Richterin versuche ich diesen beiden Anforderungen zu entsprechen, so dass die Teams knifflige Parcours lösen dürfen und bis ins hohe Alter fit bleiben.
Ich wünsche allen Teilnehmern eine spannende Veranstaltung, viel Spaß und viele gemeinsame Erfolge! Jedes Team von euch hat das Potential tolle Läufe zu zeigen. Möge das Quäntchen Glück auf eurer Seite sein!

Jiřina Máčková 🇨🇿

Hello,
my name is Jiřina Máčková . My journey through this beautiful sport, agility, began in 1994, when I saw it at a dog show. My first agility dog was Ajša, a Groenendael. She was a lovely lady and she was 4 years old when we started our training. She ran with slow elegance and we mastered slalom only when I was at her left side. Agility was way simplier back then and had its magic. It still does, but it is incredible to see how this sport evolves, how it gets more precise, professional and way quicker. Over those years I have competed with my other dogs – Shelties Dean Lady, Witch and Aninka. Nowadays I run with sheltie Shani, border collie Paige and with my little charming mini aussie Masha.
My Agility judge career started in 1998, when i passed the exams. I have become international judge in 2001 and since then, I’ve judged many competitions in the Czech Republic, Poland, Hungary, Austria, Latvia, Slovakia, Switzerland, Croatia, Denmark, Belgium, Germany , Chile and Spain. I judged the Americas &Caribe de Agility 2012, World Championsip in 2012 in Liberec, FMBB World Championship 2014, B.A.C.K. 2014, IMCA 2016, Norwegian Open 2016, Sextuple Euskadi 2017. I was at many World Championships as a visitor. I was the Czech teamleader in 2003 and 2004. In 2001 I launched the tradition of International Junior Championship, which I consider as one of my big successes in the agility field, since I like working with kids and juniors and I think even agility must educate and raise its future champions.
In my opinion all that experience helps me be better judge and is a big fountain of my inspiration. I’m trying to make my courses interesting in the way that I would like to run them too/myself. My highest priority is the dog’s and handler’s safety, I combine technical sequences with fast parts. I enjoy when handlers consider my courses challenging, but still wonderful to run – even if being eliminated.
It’s a great challenge for me to judge European Open and I am looking forward to meeting you all in Ebreichsdorf. I wish you good luck and enjoy your runs!

Ahoj,
jmenuju se Jiřina Máčková. Moje cesta krásným sportem, agility, začala v roce 1994, kdy jsem jej viděla na výstavě. Mým prvním psem byla Ajša – Belgický ovčák Gronendael. Byla to milá dáma a měla už 4 roky, když jsme začali trénovat. Běhala s pomalou elegancí a uměla slalom jenom na pravou ruku. Agility bylo tehdy mnohem jednodušší a mělo své kouzlo. To stále má a byla to neuvěřitelná zkušenost sledovat jak se tento sport vyvíjí, jak se stávají výkony preciznější, profesionálnější a rychlejší. Během dalších let jsem závodila s mými dalšími psy, šeltiemi Dean Lady, Witch a Aninkou. V současné době běhám s šeltií Shani, border kolií Paige a s malou kouzelnou mini aussie Mášou.
Moje dráha agility rozhodčí začala v roce 1998, kdy jsem složila zkoušku rozhodčí. Mezinárodní rozhodčí jsem se stala v roce 2001 a od té doby jsem posuzovala mnohé závody v České republice, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Litvě, na Slovensku, ve Švýcarsku, Chorvatsku, Dánsku, v Belgii, Německu a Chile. Posuzovala jsem Mistrovství světa v roce 2012 v Liberci. Na mnoha mistrovstvích světa jsem byla divákem. Působila jsem jako manažer české reprezentace v letech 2003 a 2004. V roce 2001 jsem začala tradici Mezinárodního mistrovství juniorů, které považuji za jeden z mých velkých úspěchů na poli agility, protože mě práce s dětmi nesmírně baví a zastávám názor, že i agility musí vychovávat své budoucí šampiony.
Myslím si, že všechny tyto zkušenosti mi pomáhají zlepšovat se a rozvíjet jako rozhodčí a jsou zdrojem mé inspirace. Snažím se tvořit mé parkury tak, jak bych je já sama ráda zaběhla. Nejdůležitější je pro mne bezpečnost psa a psovoda, ráda kombinuji technické sekvence s rychlými částmi. Jsem velmi ráda, když psovod považuje mé tratě za výzvu a i když se na nich diskvalifikuje, s radostí si je zaběhne.
Posuzování EO je pro mne velkou výzvou a těším se na všechny týmy, závodící Eberichsdorfu.

Wolfgang Tieber 🇦🇹

Dear European Open Starter,

It’s a privilege for me to be agility judge at this EO 2018.

I started with dog sports twenty years ago. First I tried all kinds of dog sports with rented dogs to finally fall in love with agility. In the beginning I was just active as handler, later also as a coach and since 2006 finally as international agility judge, Agility is now a big focus and passion in my life, which I can live actively with my girlfriend Claudia and our 4 dogs. I am also volunteering in the Austrian Agility Departement Commission.

With my first own Border Collie “Perfi” I was able to achieve very good results in national and international competitions like Border Collie Championships, IMCA, a.s.o. Then I got as heritage of a really good friend my Border Collie bitch “Ashly”. Now I am competing with my Border Collie “Mac” at national and international events. My next generation, my young Australian Shepherd bitch “Apple”, from our own breeding station “Sam’s Motley Crew” is the next challenge for me.

My favorite part being a judge is to design and build a course, which can be managed quickly, technically and fluently. I want to challenge the handlers with keeping my courses open for many different ways. I appreciate to see how the teams are thinking about their ideal lines and about the leadership technique of the respective course and implement it.
Some of my favourite competitions as judge so far were the Night Race, Austrian National Championships, Magna Racino, Blue Danube Trophy, EO Qualifications, AWC Qualifactions, Lolo Pets Cup (PL), CSI Bratislava (SK), Riga Cup (LV).

As Agility develops very fast, it is also very important for me to be active as a judge, only as long as I can be active as handler.
I wish you all a lot of fun, success and a great event. I would like to see only fair and sportive behaviour against your teampartner. Each team taking part at EO is already a winner, because you have managed qualifications already. Winning is not everything; it is just a bonus. The fun of doing Agility should be your main focus.

Liebe European Open Starter!
Es ist mir eine Ehre, für Euch bei dieser EO 2018 als Agility-Richter tätig zu sein.
Ich kam vor 20 Jahren zum Hundesport, mit „Leihhunden“ habe ich sämtliche Sportarten ausprobiert und bin schlussendlich dem Agility-Fieber verfallen. Anfangs als Sportler, später als Trainer und seit 2006 als internationaler Agility Richter ist Agility mittlerweile ein großer Mittelpunkt in meinem Leben geworden. Es ist eine Leidenschaft, die ich mit meiner Lebensgefährten Claudia und unseren 4 Hunden aktiv ausleben kann. Zusätzlich bin ich ehrenamtlich in der Österreichischen Agility Fachkommission tätig.
Mit meinem ersten eigenen Border Collie „Perfi“ konnte ich national und international sehr gute Erfolge erzielen (z.B. Border Collie Championship, IMCA usw.). Danach startete ich mit der Border Collie Hündin „Ashly“, die ich von einem sehr guten Freund geerbt habe. Derzeit nehme ich aktiv mit meinem Border Collie „Mac“ an nationalen und internationalen Turnieren teil. Mein Nachwuchs, die Australian Shepherd Hündin „Apple“, aus unserer eigenen Zucht „Sam´s Motley Crew“ ist die nächste Herausforderung für mich.
Es gefällt mir als Richter, Parcours zu entwerfen und zu bauen, die schnell, technisch und flüssig geführt werden können und dem Hundeführer viele verschiedene Varianten offen lassen. Dabei finde ich es immer wieder spannend zu sehen, wie Teams sich Gedanken über Ihre Ideallinie und über die Führtechnik des jeweiligen Parcours machen und diese umsetzen.
Zu meinen bisherigen Highlights als Richter zählen das Night Race, die österreichische Staatsmeisterschaft, Magna Racino, Blue Danube Trophy, EO Qualis, Lolo Pets Cup (PL), CSI Bratislava (SK), Riga Cup (LV).
Da sich der Agilitysport sehr stark weiter entwickelt, ist es für mich persönlich auch sehr wichtig nur solange als Richter tätig zu sein, solange ich auch selber aktiv im Sport bin.
Ich wünsche euch allen Spaß, Erfolg und eine tolle Veranstaltung. Ich wünsche mir von euch Hundeführern ein immer faires und sportliches Verhalten gegenüber eurem Teampartner. Jeder einzelne Teilnehmer ist mit seinem Hund ein Gewinner, der es bis zu dieser European Open geschafft hat. Gewinnen ist nicht alles; es ist die Zugabe. Der Spaß soll im Vordergrund stehen.

Svetlana Zolotnikova 🇪🇪

I am a huge fan of dogsports: agility, obedience and rally-o. I started training agility with my first dalmatian Bella in 2002; and after Bella’s death in 2005. continued with another dalmatian Eks, and then in 2008. I had my first border collie Winnie, who are now retired from active competiting, and I started running agility with my new border collie puppy VIP. During those years I participated in the national trials and several competitions abroad (in Latvia and Lithuania).

I have been an agility judge since 2007, also I certified as an obedience trial judge (I have been in Estonian OB WC team for four times). In addition to judging many national agility competitions, over the years I have had the pleasure of judging selections and trials at competitions abroad, in countries including Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine, and Finland. I hope you will find my fast courses interesting, challenging, and safe for the dogs.
I am very happy to be one of the judges of European Open 2018, and it is honour for my country, Estonia.

Fritz Hauser 🇦🇹

born 1958

I’m practicing dog sports since 1990 at the ÖRV HSV Maissau JGVO.
In 1994 I saw my first agility tournament. My first try at the agility sport was with my Rottweiler, which I had to quit soon because of the illness of my dog.
I did my judge test in 1999 at the ÖHU to be able to stay at the agility sport.
2003 I got my Border Collie namend Luna, with which I started at tournaments until 2014.
2008 my homeclub ÖRV HSV Maissau changed from the ÖHU to the ÖKV, where I did my judge test in the same year. Since then I’m judging at many tournaments.
I’m proud to be a little part of the agility family.

best wishes
Fritz

Fritz Hauser
Geboren 1958

Ich bin seit 1990 beim Hundesport ab 1992 beim ÖRV HSV Maissau.
1994 habe ich mein erstes AG Turnier gesehen und mich mit dem Virus Agility angesteckt. Meine ersten Gehversuche machte ich im AG Sport mit einem Rottweiler, die ich wegen schwerer Erkrankung meines Hundes bald aufgeben musste. Um beim AG Sport zu bleiben, legte ich mir 1999, damals noch in der ÖHU meine AG-Richterprüfung ab. 2003 kam meine Luna, ein Bordermädchen zu mir, mit der ich bis 2014 Turniere bestritt, heute genießt Luna ihre Hundepension. 2008 wechselte mein Heimatverein von der ÖHU zum ÖKV (FCI), wo ich noch im selben Jahr meine Angleichsprüfung zum ÖKV AG Richter ablegte und seitdem leidenschaftlich gerne als ÖKV AG Richter unterwegs bin.
Ich bin stolz darauf ein kleiner Teil der großen AG Familie sein zu dürfen,

euer Fritz

Erich Hüttner 🇦🇹

Agility is a brilliant sport which i practiced a long time with a great partner on my side. Also hit some successful results in my agility career.
since nearly 20 years i am a judge in agility and i am
very pleased to be a part to judge the 2. european open.
i will perform this task in full aktivity .

Agility ist ein toller Sport den ich mit einen tollen Partner aktiv lange Jahre ausübte und auch einige Erfolge erringen konnte. Nun bin ich seit fast 2 Jahrzehnten agility Richter und freue mich das ich bei der 2.EO in meiner Laufbahn mitwirken kann. Ich werde mich mit vollen Einsatz dieser Aufgabe widmen!

European Open 2018